(a)specifieke KANS – Onderzoek en diagnose

De diagnose aspecifieke KANS klachten wordt gesteld als een patiënt last heeft van de nek, schouders en/of arm, maar er geen medisch aantoonbare afwijking voor de klachten is.

 

Diagnose van aspecifieke KANS

De fysiotherapeut brengt de aard van het gezondsheidsprobleem in kaart door:

  • Systematisch bevragen van de verschillende functies, activiteiten en participatie en de stoornissen en beperkingen daarin;
  • De arbeidsomstandigheden: de invloed van het werk (werkplek, werktijden, werkwijze en taken) op het ontstaan en het beloop van de pijn en de invloed op de huidige pijn;
  • De wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem: de opvattingen van de patiënt ten aanzien van het gezondheidsprobleem, het al dan niet reëel zijn daarvan, en of er in het algemeen sprake is van negatieve emoties (zoals stress en depressieve stemming).