(a)specifieke KANS – Behandeling

Bij aspecifieke KANS zijn er verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van de klachten.

 

Behandeling bij aspecifieke KANS

Afhankelijk van welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van de klachten kunnen de volgende interventies door de fysiotherapeut worden toegepast.

  • Advisering over ergonomische maatregelen voor een tijdelijke dan wel permanente verlaging van de blootstelling aan mechanische belasting.
  • Zo nodig aanpassing van de werkplek in overleg met Arbodienst ,bedrijfsarts, en/of bedrijfsfysiotherapeut.
  • Oefenen van de fijne co√∂rdinatie ter verbetering van de regulatie van de spiertonus en de doorbloeding van spierweefsel.
  • Rek- en ontspanningsoefeningen van de desbetreffende spieren.
  • Mobiliseren van beperkte gewrichten.
  • Houdingsinstruktie, correctie.
  • Voorlichting over factoren die stress veroorzaken en de mogelijke rol van stress bij het ontstaan en de instandhouding van symptomen.
  • Ontspanningsoefeningen.

 

Multidisciplinaire behandeling

Soms kunnen factoren als stress, negatieve emoties, verkeerde omgang met klachten dusdanig overheersen dat een multidisciplinaire interventie betere behandelresultaten geeft. Een revalidatiearts,samen met een fysiotherapeut en ergortherapeut en soms een psycholoog zullen dan gezamelijk het klachtenbeeld onderzoeken en behandelen.