Daarom verwijzen naar het SCN

Binnen het SCN zijn alle disciplines aanwezig om aan uw patiënt met schouderklachten de beste zorg te bieden. Met een zeer korte aanloop tijd, korte lijnen tussen de verschillende disciplines en maximale deskundigheid bij de verschillende specialisten op het gebied van schouderklachten, bieden wij optimale zorg voor uw patiënten.

Wanneer verwijzen naar SCN

U kunt patiënten verwijzen als:

  • U graag een gedegen advies krijgt van een gespecialiseerd schouderfysiotherapeut
  • Behandeling met NSAID’s of infiltratie volgens de NHG standaard na 6 weken geen verbetering geeft
  • Er reeds een fysiotherapeutisch traject heeft plaatsgevonden bij een perifere fysiotherapeut en u twijfels of er optimale conservatieve of postoperatieve behandeling heeft plaatsgevonden.

Werkwijze SCN

Indien u een patiënt aanmeldt zal er een basisintake plaats vinden binnen SCN. Er zullen vragenlijsten worden afgenomen en er zal, naast een anamnese, uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden. De conclusies en suggesties voor vervolgbeleid zullen binnen een week per zorgmail of per brief naar u verstuurd worden. Zodra u dit ontvangen heeft, zullen wij in overleg met u het vervolgbeleid bepalen.
Nog even de voordelen op een rij:

  1. Altijd overleg met u over het vervolgbeleid voordat beleid wordt ingezet
  2. Korte wachttijd van maximaal 5 werkdagen
  3. Goed en laagdrempelig overleg tussen de verschillende disciplines van het SCN
  4. Maximale deskundigheid specialisten SCN op het gebied van schouderproblematiek
  5. Alle relevante disciplines zijn aanwezig binnen het SCN

Workflow SCN

Op de onderstaande afbeelding ziet u schematische weergave van de workflow bij verwijzen naar SCN.

Workflow Schouder Centrum Nijmegen

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.