Frozen shoulder – Onderzoek en diagnose

Bij een frozen shoulder is er een forse bewegingsbeperking van het schoudergewricht, met name in de draaibewegingen (rotaties). De diagnose ‘Frozen shoulder’ kan gesteld worden nadat de specialist uw schouder heeft onderzocht en weet wat uw specifieke klachten zijn.

 

Onderzoek bij een frozen shoulder

Om u een behandeling op maat te kunnen geven, is proberen te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend radiologisch onderzoek nodig om andere oorzaken uit te sluiten. Via het Schouder Centrum Nijmegen kunt u zo nodig terecht voor röntgenonderzoek, echografie of een MRI.