Over ons

Vergoedingen

Binnen het Schouder Centrum Nijmegen werken deskundigen uit meerdere disciplines samen. De vergoeding van deze zorg door uw zorgverzekering kan per discipline verschillen.

Vergoedingen
Basis-intake SCN

De basis-intake bij het Schouder Centrum Nijmegen wordt gedaan door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut. Dit valt onder de reguliere aanvullende verzekering fysiotherapie.
 

Fysiotherapie

Fysiotherapie  wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Of en voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt, hangt af van uw polisvoorwaarden. Het aantal behandelingen dat door uw verzekering vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan dient u zelf de nota van de fysiotherapeut te betalen.

Behandeling van chronische aandoening

Voor patiënten met een aandoening die vermeld staat op de 'lijst chronische aandoeningen' van de zorgverzekeraars, geldt het volgende: De eerste 20 behandelingen worden, indien u zich hiervoor voldoende verzekerd heeft, vergoed uit uw aanvullende verzekering. Bij onvoldoende dekking van uw polis, dient u de eerste 20 behandelingen of een deel daarvan zelf te betalen. Vanaf de 21e behandeling  worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor zorg uit de basisverzekering geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis.

Behandelingen die onder een chronische aandoening vallen, zijn bijvoorbeeld de behandeling van een frozen shoulder of fysiotherapie na een schouderoperatie.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar worden fysiotherapiebehandelingen door de basisverzekering gedekt. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar.

Meer informatie

De fysiotherapeuten van het Schouder Centrum Nijmegen hebben ieder hun eigen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Vanuit iedere praktijk wordt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd of bij onvoldoende dekking naar uzelf. Wij adviseren u om uw verzekeringspolis zorgvuldig te lezen. Mogelijk heeft u na het lezen van bovenstaande uitleg behoefte aan meer informatie over de vergoedingen voor fysiotherapie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Orthopedie

Specialistische zorg op de afdeling orthopedie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Onder deze zorg vallen bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken als röntgenfoto’s, echografie, MRI, maar ook injecties en operaties.

Verwijsbrief
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, heeft u voor uw bezoek aan de polikliniek orthopedie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een verwijsbrief van een arts (huisarts, bedrijfsarts, revalidatiearts of andere medisch specialist) nodig. Indien de schouderfysiotherapeut een verwijzing naar de orthopeed zinvol acht, zal hij/zij dit altijd met de huisarts overleggen.

Eigen risico
Voor zorg uit de basisverzekering geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis.