Vergoeding

Binnen het Schouder Centrum Nijmegen werken deskundigen uit meerdere disciplines samen. De vergoeding door uw zorgverzekering van deze zorg kan verschillen per discipline.

Intake SCN

De basisintake bij het Schouder Centrum Nijmegen wordt gedaan door een extended scope schouderfysiotherapeut. Dit valt onder de aanvullende verzekering fysiotherapie.

Fysiotherapie/manuele therapie

Fysiotherapie en manuele therapie (consult fysiotherapie, directe toegankelijkheid fysiotherapie, behandeling fysiotherapie) worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Of en voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt hangt af van uw polisvoorwaarden. Het aantal behandelingen dat door uw verzekering vergoed wordt verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan dient u zelf de nota van de fysiotherapeut te betalen.

Behandeling van chronische aandoening

Voor patiënten met een chronische aandoening die vermeld staat op de zogenoemde chronische lijst van de zorgverzekeraars, geldt het volgende:

  • Behandelingen worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.
  • De eerste 20 behandelingen worden, zo mogelijk, uit uw aanvullende verzekering betaald. Bij onvoldoende dekking van uw polis, dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen.

Behandelingen die onder een chronische aandoening vallen, zijn bijvoorbeeld de behandeling van een frozen shoulder of fysiotherapie na een schouderoperatie.

Eigen risico

Voor zorg die door de basisverzekering wordt gedekt, geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar worden fysiotherapiebehandelingen door de basisverzekering gedekt.

Meer informatie

De fysiotherapeuten van het Schouder Centrum Nijmegen hebben ieder hun eigen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Vanuit iedere praktijk wordt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd of bij onvoldoende dekking naar uzelf.

Wij adviseren u om uw verzekeringspolis zorgvuldig te lezen. Mogelijk heeft u na het lezen van bovenstaande uitleg behoefte aan meer informatie over de vergoedingen voor fysiotherapie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u ons hier een vraag over stellen.

Orthopedie

Specialistische zorg op de afdeling orthopedie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Onder deze zorg vallen bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken als röntgenfoto’s, echografie, MRI, maar ook injecties en operaties.

Verwijsbrief

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, heeft u voor uw bezoek aan de polikliniek orthopedie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een verwijsbrief van een arts (huisarts, bedrijfsarts, revalidatiearts of andere medisch specialist) nodig.

Eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis.