Over ons

De initiatiefnemers

Schouder Centrum Nijmegen is in 2013 ontstaan op initiatief van orthopeden van het Canisus Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de fysiotherapeuten van FysioNovio. Zij hadden en hebben als doel de schouderzorg in de regio Nijmegen te verbeteren.

vlnr: Vooruit in beweging: Jacco Jenner, Guido Souren, Epyng Hu, Pim Kreutzer

Hoe kunnen we de zorg voor patiënten met schouderklachten in de regio Nijmegen optimaliseren?

Deze vraag stelden Jacco Jenner, Epyng Hu, Pim Kreutzer en Guido Souren elkaar in 2012 toen ze voor het eerst bijeenkwamen.  

Vanuit feedback van mensen met schouderklachten, hun eigen ervaringen en voortschrijdend inzicht uit wetenschappelijk onderzoek was voor hen duidelijk dat de zorg voor mensen met schouderklachten beter kon. Ook vonden zij dat de samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners versterkt zou kunnen.  

Naar hun mening is het noodzakelijk dat een zorgverlener die veel mensen met schouderklachten ziet, zijn kennis en vaardigheden op dit gebied up to date heeft en houdt en daarnaast weet hoe en wanneer andere zorgverleners al dan niet ingeschakeld moeten worden. Zo is het bijvoorbeeld van belang met de huisarts af te stemmen wanneer wel of niet  door te verwijzen naar fysiotherapeut of orthopeed.

Uitgangspunt moet naar hun mening zijn:
Iedere patiënt uniek is en een standaard behandeling volstaat niet. 

Uitdagende stellingen die in 2013 hebben geleid tot de oprichting van de vereniging Schouder Centrum Nijmegen. 

Vervolgens heeft intensieve scholing, samenwerking en onderlinge afstemming tussen de initiatiefnemers er in de voorbije jaren toe geleid dat zij een schat aan ervaring hebben opgedaan over wat er in de dagelijks praktijk wel of niet bijdraagt in het herstel van zorgvragers.

De volgende stap in het proces van verbetering was het betrekken van andere fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden. Daarnaast moest de werkwijze  beschreven worden  en uiteraard moest daarbij aangetoond worden dat de nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk resultaat oplevert voor de individuele patient. Hiervoor was de ontwikkeling van een meetsysteem  van groot belang.

Succesvolle subsidie aanvragen hebben de nodige ondersteuning gegeven om dit plan verder tot uitvoering te brengen. Meer hierover staat beschreven bij verbeterplan.

Een korte persoonlijke motivatie van de oprichters van het SCN staat hieronder.

Dr. Jacco Jenner
Orthopedisch Chirurg, CWZ Nijmegen
Dr. Epyng Hu
Orthopedisch Chirurg, CWZ Nijmegen
Guido Souren
Fysiotherapeut en Master manueel therapeut, FysioNovio
Pim Kreutzer
Fysiotherapeut en Master manueel therapeut, FysioNovio